Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTB:11137/QĐ-UBND: Quyết định về việc giao đất cho hộ bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên sử dụng đất vào mục đích đất vào mục đích đất ở
Nội dung thông báo

11137/QĐ-UBND: Quyết định về việc giao đất cho hộ bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên sử dụng đất vào mục đích đất vào mục đích đất ở


11137_QD_UBND _15_10.pdf


Ngày đăng11/29/2021 2:56 PM
Đơn vi thông báo

Các thông báo khác

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​