Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

​Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc 

image003.jpg


Đính kèm: QDKH2018XL.pdf


                BAOCAO_1.pdf

Ngày đăng1/17/2018 3:10 PM
Đơn vi thông báoPhòng TNMT huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​