Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoTổng hợp ý kiến đóng góp nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

​Tổng hợp ý kiến đóng góp nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc

BC giai trinh 263.pdf

Ngày đăng1/30/2018 10:31 AM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​