Phòng Quản lý xây dựng công trình

Phòng Quản lý xây dựng công trình

 

1. Trưởng Phòng QLXDCT 
Họ và tên: Khúc Ngọc Thông
Ngày tháng năm sinh:
Quê quán: 

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Trưởng Phòng QLXDCT 
      -  Đảng: 
Trình độ:
      -  Chuyên môn: 
      -  Chính trị: 
      -  Ngoại ngữ: 
      -  Tin học: 
Điện thoại:        
      -  Di động: 
Email: 
 
 
 
2. Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Minh Hải
Ngày tháng năm sinh:
Quê quán: 

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Trưởng phòng
Trình độ:
      -  Chuyên môn: 
      -  Chính trị: 

      -  Ngoại ngữ: 
      -  Tin học: 

Điện thoại:        
      -  Di động: 
Email: @dongnai.gov.vn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​