Thanh tra Sở

Thanh tra Sở


1. Chánh Thanh tra
Họ và tên: Đậu Trọng Bằng
Ngày tháng năm sinh: 10/9/1960
Quê quán: Yên Thành - Nghệ An

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Chánh Thanh tra
      -  Đảng: Bí thư chi bộ

Trình độ:
      -  Chuyên môn: Kỹ sư Thủy sản
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 0913108136

Email: bangdt@dongnai.gov.vn
    ​
 
 
 
 

2. Phó Chánh Thanh tra
Họ và tên: Lê Hữu An
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1971
Quê quán: Thanh Hóa

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra
Trình độ:
      -  Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
      -  Chính trị: 
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 0918530939
Email: anlh@dongnai.gov.vn
 
  
 
 
 
 
 
3. Phó Chánh Thanh tra
Họ và tên: Nguyễn Bá Tùng
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1969
Quê quán: Quảng Bình

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra
      -  Đảng: P.Bí thư chi bộ
Trình độ:
      -  Chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
      -  Chính trị: Trung cấp

      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 0919473366
Email: tungnb@dongnai.gov.vn
  

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​