1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN XUÂN LỘC

Thành phần nhân sự gồm có:  02 phó Chánh Văn phòng 

Ông Trần Duy Nguyện - Phó Chánh Văn Phòng

 ​​​​nguyen.jpg
aNgày tháng năm sinh: ​29/02/1980
bQuê quán: Hải Hưng
c. Chức vụ:
​    - Đảng: Đảng viên
    - Chính Quyền: 
Phó Chánh văn phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: 
Cử nhân Luật
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn B
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 
0905489158
Ông Phan Cao Lâm - Phó Chánh Văn Phòng

lam.jpg 
a. Ngày tháng năm sinh: 31/12/1985
b. Quê quán: Hà Tĩnh
c. Chức vụ:
​    - Đảng: Đảng viên​
    - Chính Quyền: 
Phó Chánh văn phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: Cử nhân hành chính
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn B
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 
0902648594​


 

      

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​