Nông thôn mới - Nông nghiệp

Xuân Lộc thực hiện các tuyến đường xanh
  • 15/08/2018

Nằm trong tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Xuân Lộc đã phát động phong trào trồng hoa và cậy xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn, phong trào này được người dân đồng ...

Văn hóa - Xã hội

Tổ chức giao lưu giải bóng đá mi ni
  • 15/08/2018

Nằm trong các hoạt động tiến tới kỷ niệm “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2018 gắn với kỷ niệm Ngày hội truyền thống lực lượng công an nhân dân 19/8/2018. Sáng ngày 11/8, ...

Hoạt động chính quyền, nhà nước

Hội nghị triển khai nghị định 162 của chính phủ
  • 14/08/2018

​Sáng ngày 10/8, Ban tôn giáo Tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghị định 162/2017/NĐ của chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 200 chức ...

Cải cách hành chính

Hội thi ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính
  • 31/07/2018

​Sáng ngày 27/7, UBND Huyện Xuân Lộc tổ chức hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2018.

Xã - Thị trấn

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học
  • 15/08/2018

​Hiện nay, tại một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng một số cơ sở giáo dục thực hiện một số khoản thu ngoài quy định của nhà nước, gây bức xúc trong dư luận.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​