Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định mới về công chức cấp xã
  • 10/05/2019

​Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân ...

Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho cán bộ Đoàn- ...
  • 17/05/2019

​Sáng ngày 07/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Huyện đoàn Xuân Lộc tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước ...

An ninh - Quốc phòng

Công an và nhân dân cùng nhau bắt cướp
  • 09/05/2019

​Sáng 8/5, công an huyện Xuân Lộc đã có báo cáo và đề nghị UBND huyện Xuân Lộc khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 5 cá nhân chiến sỹ công an huyện đã có thành tích xuất ...

Kinh tế - Môi trường

Quy định mới về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước
  • 17/05/2019

​Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước khi ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước.

Văn hóa - Xã hội

Huyện Xuân Lộc tổ chức lễ trồng cây 19/5
  • 17/05/2019

​Trong 60 năm qua, lời phát động “Tết trồng cây” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một việc làm có ý nghĩa để góp phần bảo vệ ...

Cải cách hành chính

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019
  • 10/05/2019

​Ngày 9/4/2019 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1200/KH-BTP về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm khuyến khích đội ngũ ...

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​