• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
2Lịch làm tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
3Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
4Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (03/06/2018)
5Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (03/06/2018)
6lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018 (27/05/2018)
7lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (27/05/2018)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 (22/05/2018)
9Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
10Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018 (11/05/2018)
11Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018 (05/05/2018)
12Lịch trực, tiếp công dân tháng 5 năm 2018 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (02/05/2018)
13 Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/4/2018 đến 04/5/2018 (02/05/2018)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/4/2018 đến ngày 28/4/2018 (23/04/2018)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018 (06/04/2018)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018 (31/03/2018)
17Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018 (31/03/2018)
18Lịch làm việc của UBND từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018 (25/03/2018)
19Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến 24/03/2018 (19/03/2018)
20Lịch tiếp làm việc của UBND huyện Xuân Lộc từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (10/03/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TC-KH từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
2Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
3Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
4Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
5Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
6Lịch làm việc của Phòng NNPT&NT từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
7Lịch làm việc của Phòng Dân tộc từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
8Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
9Lịch làm việc của Nhà Thiếu nhi từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
10lịch công tác của Thư viện huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
11lịch công tác của Phòng NN&PTNN huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
12lịch công tác của Đài Truyền thanh huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
13lịch công tác của Phòng TN&MT huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
14lịch công tác của Phòng KT&HT huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
15lịch công tác của Phòng TCKH huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
16lịch công tác của Phòng Nội vụ huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
17lịch công tác của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
18lịch công tác của TT GDNN-GDTX huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
19lịch công tác của Phòng TN&MT từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
20lịch công tác của Nhà Thiếu nhi từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
2Lịch làm việc của UBND xã thị trấn Gia Ray từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
3Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
4Lịch làm việc của UBND xã Xuân Phú từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
5Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
6Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
7Lịch làm việc của UBND xã Xuân Định từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
9lịch công tác của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
10Lịch công tác của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
11lịch công tác của UBND xã Xuân Phú từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
12lịch công tác của Phòng Dân tộc từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018 (10/06/2018)
13lịch công tác của UBND xã Xuân Trường từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
14lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
15lịch công tác của UBND xã Lang Minh từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
16lịch công tác của UBND xã Xuân Thành từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
17lịch công tác của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
18Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (03/06/2018)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (03/06/2018)
20Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (03/06/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch công tác của Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 (10/06/2018)
2Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của xã Xuân Phú (27/04/2018)
3Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của thị trấn Gia Ray (27/04/2018)
4Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Hạt kiểm lâm huyện (27/04/2018)
5Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Thanh tra huyện (27/04/2018)
6Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (27/04/2018)
7Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
8Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 và 1/5 của lãnh đạo UBND huyện (27/04/2018)
9Lịch trực cán bộ CCVC Khuôn viên Nhà công vụ huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
10Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của xã Lang Minh (27/04/2018)
11Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và Nhà công vụ từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
12Lịch trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của Nhà Thiếu nhi huyện (27/04/2018)
13Lịch trực của Ban CHQS huyện tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
14Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của Điện Lực huyện (24/04/2018)
15Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của TT GDNN-GDTX huyện (24/04/2018)
16Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của UBND xã Xuân Tâm (24/04/2018)
17Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của UBND xã Xuân Thành (24/04/2018)
18Lịch làm việc của BCH Quân sự huyện từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 (09/04/2018)
19Lịch trực Đội tự vệ cơ quan tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
20Lịch trực của cán bộ, CCVC Khuôn viên Nhà Công vụ huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​