• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
370tbubnd.pdf    
2Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018 (06/08/2018)
3Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (29/07/2018)
4Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
5Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
6Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (01/07/2018)
9Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (01/07/2018)
10Lịch trực tiếp công dân tháng 7 của Đại biểu HĐND huyện (01/07/2018)
11Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 25/6/2018 đến ngày 30/6/2018 (24/06/2018)
12Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (17/06/2018)
13Lịch làm tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (17/06/2018)
14Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018 (10/06/2018)
15Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018 (03/06/2018)
16Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018 (03/06/2018)
17lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018 (27/05/2018)
18lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018 (27/05/2018)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018 (22/05/2018)
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (20/05/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng KT&HT từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
2Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
3Lịch làm việc của Phòng GD&ĐT từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
4Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
5Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
6Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
7Lịch trực đội tự vệ tại khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (06/08/2018)
8Lịch làm việc của Phòng TC-KH từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (06/08/2018)
9Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (06/08/2018)
10Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (06/08/2018)
11Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018 (06/08/2018)
12Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (29/07/2018)
13Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (29/07/2018)
14Lịch làm việc của Phòng Tài chính - Kế hoạch từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (29/07/2018)
15Lịch làm việc của Trung tâm GDNN-GDTX từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (29/07/2018)
16Lịch làm việc của Phòng KT&HT từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
17Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
18Lịch làm việc của Phòng NN&PTNN từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
19Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
20Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của TT Gia Ray từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
2Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
3Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
4Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
5Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018 (12/08/2018)
6Lịch làm việc của UBND TT Gia Ray từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (29/07/2018)
7Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 30/7/2018 đến ngày 04/8/2018 (29/07/2018)
8Lịch làm việc của thị trấn Gia Ray từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
9Lịch làm việc của xã Xuân Tâm từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
10Lịch làm việc của xã Xuân Phú từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
11Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
12Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018 (21/07/2018)
13Lịch làm việc của xã Xuân Định từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (21/07/2018)
14Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
15Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
16Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
18Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (15/07/2018)
19Lịch làm việc UBND xã Xuân Hòa từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
20Lịch làm việc UBND xã Xuân Thọ từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (08/07/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
2Lịch trực Tổ bảo vệ tại khuôn viên UBND và nhà công vụ huyện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (06/08/2018)
3Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
4Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
5Lịch trực của CBCCVC khuôn viên nhà công vụ huyện từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (01/07/2018)
311tbubnd-296.pdf    
6Lịch công tác của Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 (10/06/2018)
7Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của xã Xuân Phú (27/04/2018)
8Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của thị trấn Gia Ray (27/04/2018)
9Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Hạt kiểm lâm huyện (27/04/2018)
10Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Thanh tra huyện (27/04/2018)
11Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (27/04/2018)
12Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
13Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 và 1/5 của lãnh đạo UBND huyện (27/04/2018)
14Lịch trực cán bộ CCVC Khuôn viên Nhà công vụ huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
15Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của xã Lang Minh (27/04/2018)
16Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và Nhà công vụ từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
17Lịch trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 của Nhà Thiếu nhi huyện (27/04/2018)
18Lịch trực của Ban CHQS huyện tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (27/04/2018)
19Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của Điện Lực huyện (24/04/2018)
20Lịch trực Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4; 1/5 của TT GDNN-GDTX huyện (24/04/2018)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​