• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 05/02/2018 đến 9/02/2018 (07/02/2018)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/02/2018 đến ngày 24/02/20115 (04/02/2018)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/20115 (26/01/2018)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/20115 (21/01/2018)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/20115 (16/01/2018)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 (07/01/2018)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 (02/01/2018)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (24/12/2017)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017 (18/12/2017)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017 (08/12/2017)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 4/12/2017 đến ngày 9/12/2017 (06/12/2017)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 (24/11/2017)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (18/11/2017)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (12/11/2017)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017 (05/11/2017)
16Lịch làm việc của UBND huyện (Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 12/11/2017) (03/11/2017)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 30/10/2017-04/11/2017 (28/10/2017)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23-29/10/2017 (22/10/2017)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16-22/10/2017 (16/10/2017)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09-14/10/2017 (07/10/2017)
1 - 20 Next
1Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của Đài Truyền thanh huyện (12/02/2018)
2Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của Phòng VH&TT huyện (12/02/2018)
3Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của Ban QLDA - TTPTQĐ-CNXL-BQL&KTCTTL huyện (09/02/2018)
4Lịch làm việc của Phòng VH&TT huyện từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018 (07/02/2018)
5Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018 (07/02/2018)
6Lịch trực nghỉ tết của TT GDTX-GDDN huyện năm 2018 (07/02/2018)
7Lịch làm việc của Phòng KTHT huyện từ ngày 05/02/2018 đến 23/02/2018 (07/02/2018)
8Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 (07/02/2018)
9Lịch làm việc của Phòng Tư pháp huyện từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 (07/02/2018)
10Lịch làm việc của TTGDNN-GDTX huyện từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018 (07/02/2018)
11Lịch làm việc của Phòng NNPTNT huyện từ ngày 05/02/2018 đến 23/02/2018 (07/02/2018)
12Lịch làm việc của Phòng Nội vụ huyện từ ngày 05/02/2018 đến 9/02/2018 (07/02/2018)
13Lịch trực của UBND huyện từ ngày 14/02/2018 đến ngày 20/02/2018 (07/02/2018)
14Lịch làm việc của Ban QL KTCTTL huyện từ ngày 05/02/2018 đến 9/02/2018 (07/02/2018)
15Lịch làm việc của Phòng TN&MT huyện từ ngày 05/02/2018 đến 23/02/2018 (07/02/2018)
16Lịch làm việc của Ban QLDA huyện từ ngày 05/02/2018 đến 23/02/2018 (07/02/2018)
17Lịch trực tết của Phòng TN&MT huyện năm 2018 (12/02/2018)
18Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX huyện từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 (30/01/2018)
19Lịch làm việc của Phòng VH&TT huyện từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 (30/01/2018)
20Lịch làm việc của Phòng TN&MT huyện từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 (30/01/2018)
1 - 20 Next
1Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của UBND xã Xuân Hòa (12/02/2018)
2Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của UBND xã Xuân Tâm (12/02/2018)
3Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của UBND xã Lang Minh (12/02/2018)
4Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của UBND xã Xuân Phú (09/02/2018)
5Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của UBND xã Bảo Hòa (09/02/2018)
6Lịch trực Tết Nguyên đán 2018 của UBND xã Xuân Thành (09/02/2018)
7Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 (07/02/2018)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018 (07/02/2018)
9Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 (07/02/2018)
10Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018 (07/02/2018)
11Lịch trực của Đảng ủy xã Xuân Hưng trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (07/02/2018)
12Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 (07/02/2018)
13Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 (07/02/2018)
14Lịch làm việc của UBND xã Bảo Hòa từ ngày 05/02/2018 đến 24/02/2018 (07/02/2018)
15Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 (30/01/2018)
16Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 (30/01/2018)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 (30/01/2018)
18Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 (30/01/2018)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 (30/01/2018)
20Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018 (30/01/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và nhà công vụ từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018 (22/02/2018)
2Lịch trực Đội tự vệ cơ quan tại khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018 (22/02/2018)
3Lịch tiếp công dân từ ngày 6/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (05/11/2017)
4Lịch trực của UBND huyện từ ngày 02-04/9/2017 (30/08/2017)
451-tb-ubnd_29-8-1.pdf    
5Lịch trực của HĐND và UBND huyện từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
6Lịch trực tiếp công dân của xã Xuân Hưng từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
7Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01-30/6/2017 (26/05/2017)
8Lịch trực của UBND huyện từ ngày 01-31/5/2017 (27/04/2017)
9Lịch trực UBND huyện từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (27/04/2017)
10Lịch trực phòng cháy, chữa cháy ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (26/04/2017)
11Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2017 của Đại biểu HĐND huyện (28/03/2017)
55-tb-hdnd.pdf    
12Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 20-24/02/2017 (20/02/2017)
13Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 26/01/2017 đến ngày 28/02/2017 (24/01/2017)
14Thông báo lịch trực Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan UBND huyện (24/01/2017)
02-tb-bch.pdf    
15Thông báo lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (23/01/2017)
62-tb-ubnd.pdf    
16Thông báo lịch trực tiếp công dân từ ngày 31/10/2016 đến 04/11/2016 (31/10/2016)
17Thông báo lịch trực, tiếp công dân tháng 11 năm 2016 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (27/10/2016)
285-tb-hdnd_27-10-2.pdf    
18Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 10-14/10/2016 (07/10/2016)
626-tb-ubnd__07-10.pdf    
19Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 29/9/2016 - 30/9/2016 (25/09/2016)
589-tb-ubnd_23-9-1.pdf    
20Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 19-23/9/2016 (18/09/2016)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​