• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
121tbubnd.pdf    
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
3Lịch làm việc UBND huyện từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019 (07/03/2019)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019 (27/02/2019)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019 (18/02/2019)
6Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/02/2019 đến 15/02/2019 (11/02/2019)
7Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019 (11/02/2019)
8Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/02/2019 đến 28/02/2019 (11/02/2019)
9Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/02/2019 (28/01/2019)
53TBUBND.pdf    
10Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 (21/01/2019)
11Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019 (15/01/2019)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019 (07/01/2019)
13Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018 (05/12/2018)
14Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/12/2018 đến ngày 12/10/2018 (25/11/2018)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018 (20/11/2018)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 (12/11/2018)
17Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (21/10/2018)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (15/10/2018)
19Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (07/10/2018)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018 (01/10/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
2Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
3Lịch làm việc của TT PTQĐ từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
4Lịch làm việc của Phòng GDĐT từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
5Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
6Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
7Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
8Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 (18/03/2019)
9Lịch làm việc của Phòng Dân tộc từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
10Lịch làm việc của BQL KTCTTL từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
11Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
12Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (18/03/2019)
13Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (11/03/2019)
14Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (11/03/2019)
15Lịch làm việc của Phòng NN&PTNT từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (11/03/2019)
16Lịch làm việc của Phòng TN&MT từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (11/03/2019)
17Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (11/03/2019)
18Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 (11/03/2019)
19Lịch làm việc thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 (07/03/2019)
20Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 (07/03/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Suối Cao từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
2Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
3Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
4Lịch làm việc của xã Xuân Thành từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
5Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019 (18/03/2019)
6Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
7Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
9Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
10Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
11Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
12Lịch làm việc của UBND xã Xuân Định từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019 (11/03/2019)
13Lịch công tác tuần của UBND xã Suối Cát từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
14Lịch công tác tuần của UBND xã Lang Minh từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
15Lịch công tác tuần của UBND xã Xuân Thành từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
16Lịch công tác tuần của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018 (22/09/2018)
17Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
18Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
19Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
20Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (19/08/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của TT GDNN-GDTX (31/01/2019)
2Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của Chi Cục thuế Xuân Lộc (31/01/2019)
3Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của Phòng VH&TT (31/01/2019)
4Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của TTPTQĐ-BQL Dự án-Ban QLKTCTTL (31/01/2019)
5Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của Phòng TN&MT (31/01/2019)
6Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của xã Xuân Hòa (31/01/2019)
7Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019 (28/01/2019)
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019 (21/01/2019)
9Lịch tiếp công dân từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (15/01/2019)
10Lịch trực tiếp công dân tháng 01/2019 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI (07/01/2019)
11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 (25/11/2018)
12Lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018 (01/10/2018)
13Lịch trực của Trường trực HĐND&UBND từ ngày 01/10/2018 đến 31/10/2018 (01/10/2018)
14Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 (15/09/2018)
15Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (10/09/2018)
16Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và nhà công vụ từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018 (27/08/2018)
17Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 (12/08/2018)
18Lịch trực Tổ bảo vệ tại khuôn viên UBND và nhà công vụ huyện từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018 (06/08/2018)
19Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (15/07/2018)
20Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018 (01/07/2018)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​