• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018 (06/04/2018)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018 (31/03/2018)
3Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018 (31/03/2018)
4Lịch làm việc của UBND từ ngày 26/3/2018 đến ngày 01/4/2018 (25/03/2018)
5Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 19/03/2018 đến 24/03/2018 (19/03/2018)
6Lịch tiếp làm việc của UBND huyện Xuân Lộc từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 (10/03/2018)
7Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 05/03/2018 đến 10/03/2018 (02/03/2018)
8Lịch tiếp làm việc của UBND huyện từ ngày 26/02/2018 đến 03/03/2018 (01/03/2018)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/02/2018 đến ngày 24/02/20115 (04/02/2018)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/20115 (26/01/2018)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/20115 (21/01/2018)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/20115 (16/01/2018)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 (07/01/2018)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 (02/01/2018)
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (24/12/2017)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017 (18/12/2017)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017 (08/12/2017)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 4/12/2017 đến ngày 9/12/2017 (06/12/2017)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017 (24/11/2017)
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (18/11/2017)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng KT&HT huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (17/04/2018)
2Lịch làm việc của Phòng Dân tộc huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (17/04/2018)
3Lịch làm việc của Ban QLKTCTTL từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (17/04/2018)
4Lịch làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018 (13/04/2018)
5Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
198tbubnd--134 ubnd huyen.pdf    
6Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
7Lịch làm việc của Phòng VH&TT huyện từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018 (13/04/2018)
8Lịch làm việc của Phòng TC&KH huyện từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018 (13/04/2018)
9Lịch làm việc của Phòng LĐTB&XH huyện từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
10Lịch làm việc của Phòng Tư pháp huyện từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
11Lịch làm việc của Phòng TN&MT huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
12Lịch làm việc của Phòng NN&PTNN huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
13Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
14Lịch làm việc của Phòng Nội vụ huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
15Lịch làm việc của Nhà Thiếu nhi huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
16Lịch làm việc của TT GDNN-GDTX huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
17Lịch làm việc của Thư viên huyện từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018 (13/04/2018)
18Lịch làm việc của Công an huyện từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 (09/04/2018)
19Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018 (09/04/2018)
20Lịch làm việc của Phòng TC&KH huyện từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018 (09/04/2018)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (17/04/2018)
2Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thọ từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (17/04/2018)
3Lịch làm việc của UBND xã Suối Cao từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (17/04/2018)
4Lịch làm việc của UBND xã Bảo Hòa từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (17/04/2018)
5Lịch làm việc của UBND xã Xuân Định từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (17/04/2018)
6Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (17/04/2018)
7Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
8Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
9Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
10Lịch làm việc của UBND xã Xuân Phú từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
11Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
12Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
13Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
14Lịch làm việc của UBND xã Xuân Thành từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 (13/04/2018)
15Lịch làm việc của UBND xã Bảo Hòa từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 (09/04/2018)
16Lịch làm việc của UBND thị trấn Gia Ray từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 (09/04/2018)
17Lịch làm việc của UBND xã Suối Cao từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 (09/04/2018)
18Lịch làm việc của UBND xã Xuân Phú từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 (09/04/2018)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Tâm từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 (09/04/2018)
20Lịch làm việc của UBND xã Xuân Trường từ ngày 09/4/2018 đến 14/4/2018 (09/04/2018)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của BCH Quân sự huyện từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018 (09/04/2018)
2Lịch trực Đội tự vệ cơ quan tại Khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
3Lịch trực của cán bộ, CCVC Khuôn viên Nhà Công vụ huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
4Lịch trực của Thường trực HĐND & UBND huyện từ ngày 01/4/2018 đến ngày 30/4/2018 (31/03/2018)
5Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VI tháng 4/2018 (31/03/2018)
6Lịch phân công trực Ban chỉ huy PCCCR mùa khô 2017-2018 (16/03/2018)
7Lịch trực Tổ bảo vệ khuôn viên ủy ban và nhà công vụ từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018 (22/02/2018)
8Lịch trực Đội tự vệ cơ quan tại khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018 (22/02/2018)
9Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo huyện từ ngày 05/02/2018 đến 9/02/2018 (08/03/2018)
10Lịch tiếp công dân từ ngày 6/11/2017 đến ngày 10/11/2017 (05/11/2017)
11Lịch trực của UBND huyện từ ngày 02-04/9/2017 (30/08/2017)
451-tb-ubnd_29-8-1.pdf    
12Lịch trực của HĐND và UBND huyện từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
13Lịch trực tiếp công dân của xã Xuân Hưng từ ngày 01-31/7/2017 (01/07/2017)
14Lịch trực của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 01-30/6/2017 (26/05/2017)
15Lịch trực của UBND huyện từ ngày 01-31/5/2017 (27/04/2017)
16Lịch trực UBND huyện từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (27/04/2017)
17Lịch trực phòng cháy, chữa cháy ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 (26/04/2017)
18Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2017 của Đại biểu HĐND huyện (28/03/2017)
55-tb-hdnd.pdf    
19Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 20-24/02/2017 (20/02/2017)
20Thông báo lịch trực của UBND huyện từ ngày 26/01/2017 đến ngày 28/02/2017 (24/01/2017)
1 - 20 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​