Cải cách hành chính

Quyết định ban hành quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù trực thuộc UBND huyện

Quyết định ban hành quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù trực thuộc UBND huyện

Xem tiếp

Thông báo triển khai Bộ tiêu chí đánh giá “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành”

Thông báo triển khai Bộ tiêu chí đánh giá “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành”

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/DVC%20TT.jpg

Kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện (Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 12/9/2022)

​Dịch vụ công trực tuyến toàn huyện có 545 thủ tục, trong có dịch vụ công mức độ 3,4: 259 thủ tục.

Xem tiếp

Hướng dẫn xác định tiêu chí 4 và 7 của Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã

Hướng dẫn xác định tiêu chí 4 và 7 của Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/imagesrtrt.jpg

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Một Số Quy Định Về Chứng Thực Bản Sao Từ Bản Chính

Để hiểu rõ các quy định về chứng thực bản sao từ bản chính theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, với nội dung cụ thể sau:

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/478752032a8eefd0b69f.jpg

Giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại Suối Cao

Sáng ngày 26/8, Đoàn giám sát HĐND huyện do ông Cao Văn Tiền- Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm 2022 tại xã Suối Cao.

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/image004thjtrfhjtrf.jpg

Họp giao ban tháng 7/2022 kiểm tra, rà soát thông tin hộ tịch thực hiện Đề án 06 lĩnh vực tư pháp trên địa huyện Xuân Lộc

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch só 49/KH-STP ngày 27/5/2022 về kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Công văn số 2053/STP-VP ngày 08/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh về việc khẩn trương kiểm tra, phê duyệt thông tin, dữ liệu hộ tịch đối với dự án số hóa dữ liệu hộ tịch.

Xem tiếp

Thông báo kết luận của Đồng chí Huỳnh Thị lành - Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh VOVID-19 04 tháng đầu năm 2022

Thông báo kết luận của Đồng chí Huỳnh Thị lành - Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh VOVID-19 04 tháng đầu năm 2022

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​