Cải cách hành chính

Xuân Lộc tổng kết công tác cải cách hành chính

​Ngày 13 tháng 2, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/1(85).jpg

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất, ngày 15/01/2020, UBND huyện ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2020.

Xem tiếp

Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai dời về địa chỉ mới tại đường Phan Trung từ ngày 06/01/2020

Xem tiếp

Huyện Xuân Lộc tham dự tập huấn văn thư lưu trữ tại tỉnh

​Từ ngày 22/8/2019 đến hết ngày 28/8/2019, UBND huyện đã cử công chức làm công tác văn thư cửa các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ năm 2019 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Xem tiếp

Huyện Xuân Lộc là 01 trong 10 tập thể có số lượng lớn thí sinh có điểm thỏa mãn điều kiện theo thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” - đợt 1.

​Căn cứ Kế hoạch số 4350/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”;

Xem tiếp

Tập huấn lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 26/7/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Xem tiếp

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức,

Xem tiếp

Điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai

Ngày 10/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Xuân Lộc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC cấp xã

​Ngày 24/5/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã.

Xem tiếp

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

​Ngày 9/4/2019 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1200/KH-BTP về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ,

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​