Cải cách hành chính

Thông báo kết luận của Đồng chí Huỳnh Thị lành - Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh VOVID-19 04 tháng đầu năm 2022

Thông báo kết luận của Đồng chí Huỳnh Thị lành - Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh VOVID-19 04 tháng đầu năm 2022

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/C%E1%BA%A2I%20C%C3%81CH%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20B%E1%BB%9E%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E.jpg

Thực hiện cải cách hành chính ở cơ sở

Cấp cơ sở là cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền nhà nước, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/277609574_382725757044233_493166662787638980_n.jpg

Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo trong giải quyết thủ tục hành chính

Với phương châm " Sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước", trong những năm qua, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Trường luôn được địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt từ đó đã tạo được sự hài lòng cũng như có được lòng tin của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Xem tiếp

Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Kế hoạch tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

Xem tiếp

Xuân Lộc tổng kết cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế

Sáng ngày 23/2, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; phát triển bảo hiểm y tế năm 2021; triển khai kế hoạch năm 2022. Đồng chí Huỳnh Thị Lành- Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc dự và chủ trì hội nghị.

Xem tiếp

QĐ:06/2022/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

6/2022/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2022

Xem tiếp

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

14/KH-UBND: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/phaohoa123.jpg

Sử dụng pháo hoa nổ bị phát tiền lên đến 7,5 triệu đồng

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháoTheo quy định tại Điều 5 Nghị định thì có 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, gồm:

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​