Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

Xem tiếp

Chỉ thị về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Chỉ thị về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Xem tiếp

Bộ Tư pháp vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 Của Ngành Tư pháp

Xem tiếp

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

​Từ ngày 25-12-2019, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành.

Xem tiếp

Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực đất đai

​Ngày 19/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực đất đai. Nghị định gồm 44 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:

Xem tiếp

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

​Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Xem tiếp

Xuân Lộc sẽ xử lí các hộ xây dựng lấn chiếm hành lang đường sắt

Ông Hoàng Nghĩa Cường-Trưởng ga đường sắt Giaray, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cho hay, những năm trước, cung đường này khá phức tạp vì tình trạng người dân tự mở lối dân sinh cắt ngang qua đường sắt, cung được này cũng đã có nhiều trường hợp thương, vọng do băng qua đường sắt.

Xem tiếp

Triển khai Thông tư số 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

​Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kế toán ngân sách và tài chính xã.

Xem tiếp

Quy định mới về chức danh quản lý thị trường được có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra

​Ngày 4/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Xem tiếp

Thực hiện luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

​Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật số 44/2019/QH14 về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​