Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định mới liên quan đến Họ, Hụi, Bêu, Phường

​Ngày 19/02/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định gồm 05 Chương và 28 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Xem tiếp

4 chuẩn mực văn hóa công vụ Cán bộ công chức, viên chức phải thực hiện

​4 chuẩn mức văn hóa công vụ mà cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện từ năm 2019

Xem tiếp

Tỉnh Đồng Nai ban hành chính sách thúc đẩy liên kết, hợp tác sản xuất

​Trên cơ sở Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xem tiếp

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiếp dân của người đứng đầu Cấp ủy

​Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ công bố bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật theo quy định

​Ngày 24/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định quy phạm số 05/2019/QĐ-TTg về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ

Xem tiếp

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019

​Ngày 01/02/2019 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1464/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Xem tiếp

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BLĐTBXH NGÀY 08/01/2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – MỘT TRONG NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 21/02/2019

​Ngày 08/1/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Xem tiếp

UBND huyện xuân lộc ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân

​Ngày 17/01/2019 UBND huyện Xuân Lộc ra Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc ban hành hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân.

Xem tiếp

UBND tỉnh đồng nai ban hành quyết định quy phạm pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính

​Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 55/2018/QĐ-UBND quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

Xem tiếp

Những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018

Trong những năm qua, Luật tố cáo năm 2011 đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo của mình; thông qua đó, góp phần giúp các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​