Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy định mới về công chức cấp xã

​Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019. Theo đó, nghị định đã có những điểm sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công chức cấp xã như sau:

Xem tiếp

Thay đổi cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức xã từ ngày 26/5/2019

Có nhiều thay đổi về quy định cách tính lương, phụ cấp kiêm nhiệm của một số đối tượng cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Xem tiếp

Quy định mới về xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

​Sau gần 21 năm triển khai xây dựng tủ sách pháp luật theo Quyết định số 1067/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, đến nay mỗi đơn vị cấp xã đã có 1 tủ sách pháp luật.

Xem tiếp

Cán bộ, công chức vi phạm Luật Tố cáo có thể bị xử lý hình sự

​Ngày 10/4/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo. Nội dung Nghị định quy định người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Xem tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

​Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Xem tiếp

Thông tư mới quy định một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

​Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Xem tiếp

UBND tỉnh ban hành Biều mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã

​Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc ban hành hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã.

Xem tiếp

Cha, mẹ được thay đổi họ tên của con nuôi

​Nghị định 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

Xem tiếp

Quy định mới liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ

​Ngày 13/3/2019 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định gồm 55 điều và 09 chương.

Xem tiếp

Xuân Lộc triển khai công tác ra quân dân vận đợt I/2019

​Huyện ủy Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác dân vận đợt I/2019. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Thuận- Bí thư Huyện Ủy; Ông Viên Hồng Tiến- Phó bí thư thường trực Huyện Ủy cùng các đồng chí là bí thư các chi đảng bộ cơ sở.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​