Nông thôn mới - Nông nghiệp

Những con đường mang tên: “Nông thôn mới kiểu mẫu” trên xã Xuân Hiệp

​Phát triển giao thông nông thôn (GTNT) nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thêm nhiều cơ hội cho nhân dân giao thương, tìm đầu ra cho sản phẩm nông lâm nghiệp…

Xem tiếp

Xuân Lộc hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện nâng cao chất lượng huyện đạt chuấn NTM

​Sáng ngày 31/8, UBND Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 13- NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về “ Nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020”, thực trạng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn Huyện.

Xem tiếp

Nâng chất nông thôn mới trong trường học

​Qua hai năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND về thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 trong trường học ở Xuân Lộc cho thấy: Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong trường học thời gian gần đây đã trở nên nề nếp; trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn ngành.

Xem tiếp

Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

​Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức to lớn đối với nhân loại, nó tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường, thông qua sự ảnh hưởng toàn diện đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội. Trong nông nghiệp, biến đổi khí hậu tác động sâu đến từng lĩnh vực:

Xem tiếp

Xuân Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

​Nhằm góp phần thực hiện tốt và hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã đề ra, trong thời gian qua xã Xuân Phú đang tiếp tục, và tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Xem tiếp

Kiểm tra tình hình nâng cao chất lượng xây dựng NTM đối với các trường học

Chiều ngày 5/8, Đoàn kiểm tra Nông thôn mới do ông Lê Thanh Hải- Phó phòng giáo dục và đào tạo huyện làm trưởng đòan đã có buổi giám sát tình hình

Xem tiếp

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn Xuân Hiệp

Trong thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa nội lực của nhân dân.

Xem tiếp

Xuân Thọ quyết tâm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Gần 6 năm triển khai chương trình nông thôn mới, đến nay xã Xuân Thọ đã hoàn thành 19/19 bộ tiêu chí của TW và đạt 56/56 tiêu chí nông thôn mới của tỉnh.

Xem tiếp

Xuân Hiệp hướng tới xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, xã đang quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Xem tiếp

Huyện Xuân Lộc học tập kinh nghiệm về tích tụ ruộng đất và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Qua tìm hiểu, lãnh đạo huyện Xuân Lộc được biết huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã có nhiều thành tựu trong việc tích tụ ruộng đất, sản xuất rau quả sạch, đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​