Nông thôn mới - Nông nghiệp

Tình quân - dân trong xây dựng nông thôn mới Xuân Hiệp

​Trong chiến tranh tình quân dân thể hiện qua hình ảnh cùng ăn, cùng ở, cùng tăng gia sản xuất, cùng chiến đấu chống giặc ngoại xâm lăng

Xem tiếp

Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại huyện Xuân Lộc

​Xã Xuân Định là xã được tỉnh chọn để xây dựng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và cũng là xã được chọn để xây dựng kiểu mẫu trong lộ trình thực hiện Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

Xem tiếp

Xuân Lộc chỉnh trang diện mạo nông thôn mới

​Nhằm chỉnh trang, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, xây dựng các tuyến đường đạt các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Xem tiếp

UBND tỉnh làm việc với UBND huyện và xã Xuân Định về tiến độ thực hiện Nông thôn mới kiểu mẫu

Xem tiếp

Xuân Lộc nhiều gia đình hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu

​Trong thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu được Huyện Xuân Lộc triển khai sâu rộng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình tích cực hưởng ứng thông qua việc chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, thực hiện tốt phong trào sáng- xanh- sạch đẹp an toàn góp phần chung tay xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao.

Xem tiếp

Hộ gia đình kiểu mẫu là nền tảng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

​Để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng phát triển kinh tế

Xem tiếp

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu

​Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hơn 1 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Xem tiếp

Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

​Trên cơ sở Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Xem tiếp

Phong trào xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu ở huyện xuân lộc

​Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Xuân Lộc đã gặt hái nhiều kết quả, toàn huyên có 6 xã được công nhận danh hiệu nông thôn mới nâng cao đó là;

Xem tiếp

Thẩm định 02 hộ gia đình được khen thưởng Phong trào thi đua xây dựng Gia đình kiểu mẫu năm 2018

​Chiều ngày 05/4/2019, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn huyện phối hợp UBND xã Xuân Trường tổ chức thẩm định 02 hộ gia đình được đề xuất huyện khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng Gia đình kiểu mẫu năm 2018.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​