Tổng điều tra kinh tế 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện đối với 4 khối

Phiếu điều tra Tổng điều tra kinh tế 2021

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/tdtkt2021.jpg

Hướng dẫn thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Hướng dẫn thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/logo.jpg

Mẫu tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Mẫu tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Xem tiếp

Thu thập thông tin

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Xem tiếp

Nội dung tổng điều tra

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:

Xem tiếp

Quy_che_BCD-14-2017-1

Xem tiếp

Thông báo kết luận 146 UBND

Xem tiếp

Thông báo Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ

Xem tiếp

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo

Xem tiếp

Phân công Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn Tổng điều tra kinh tế

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​