Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Danh sách trò chơi điện tử công cộng quý 1 năm 2021

Danh sách trò chơi điện tử công cộng quý 1 năm 2021

Xem tiếp

Danh sách trò chơi điện tử công cộng năm 2020

Danh sách trò chơi điện tử công cộng năm 2020

Xem tiếp

Danh sách các cơ sở cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử đang hoạt động năm 2020

Danh sách các cơ sở cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử đang hoạt động năm 2020

Xem tiếp

Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Xem tiếp

Danh sách Gia hạn chứn​g nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Danh sách Gia hạn chứn​g nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Xem tiếp

Danh sách Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử năm 2020

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử năm 2020

Xem tiếp

Kiểm tra trò chơi điện tử 6 tháng đầu năm 2020

Kiểm tra trò chơi điện tử 6 tháng đầu năm

Xem tiếp

Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính ngành TT&TT năm 2019

Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính ngành TT&TT năm 2019

Xem tiếp

Kết quả kiểm tra lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2019

Kết quả kiểm tra lĩnh vực thông tin truyền thông năm 2019

Xem tiếp

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử Quý 3/2019

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử Quý 3/2019

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​