Bộ thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai thực hiện Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về chất lượng công trình xây dựng

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về chất lượng công trình xây dựng

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về bổ sung, sửa đổi lĩnh vực ngành Văn hóa

Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về bổ sung, sửa đổi lĩnh vực ngành Văn hóa

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh​ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quãn lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2021

Xem tiếp

Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021

Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 5223/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

Xem tiếp

Triển khai Thực hiện Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

Triển khai Thực hiện Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

Xem tiếp

Quyết định về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Quyết định về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện năm 2022

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​