Bộ thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh vê quy trình điện tử thực hiện TTHC của ngành giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh vê quy trình điện tử thực hiện TTHC của ngành giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp

Triển khai quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai Bãi bỏ các quy định quy phạm pháp luật

Triển khai quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai Bãi bỏ các quy định quy phạm pháp luật

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BTTTT ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-BTTTT ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp

Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022

Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2022

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai thực hiện Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về chất lượng công trình xây dựng

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về chất lượng công trình xây dựng

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về bổ sung, sửa đổi lĩnh vực ngành Văn hóa

Triển khai thực hiện Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về bổ sung, sửa đổi lĩnh vực ngành Văn hóa

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​