Bộ thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về Công bố TTHC của ngành Xây Dựng

Triển khai thực hiện Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về Công bố TTHC của ngành Xây Dựng

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Công bố TTHC mới của Sở Tài nguyên và Môi trường

Triển khai thực hiện Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Công bố TTHC mới của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem tiếp

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

Xem tiếp

Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực con dấu trực tuyến mức độ 3

Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực con dấu trực tuyến mức độ 3

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện

Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện

Xem tiếp

Triển khai nội dung Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh

Triển khai nội dung Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh

Xem tiếp

Công bố TTHC vá quy trình điện tử thực hiện TTHC được ban hành mới

​Công bố TTHC vá quy trình điện tử thực hiện TTHC được ban hành mới​; được sửa đổi/bổ sung; và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Cấu hình bổ sung 02 dịch vụ công trực tuyến của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trên Cổng DVC trực tuyến của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cấu hình bổ sung 02 dịch vụ công trực tuyến của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trên Cổng DVC trực tuyến của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Xem tiếp

Triển khai thực hiện quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh (nghành Tư pháp)

Triển khai thực hiện quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh (nghành Tư pháp)

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​