Phòng chống tham nhũng

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2022 cho các cơ quan đơn vị huyện

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2022 cho các cơ quan đơn vị huyện

Xem tiếp

Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2021

Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư năm 2021

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng

Triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng

Xem tiếp

Kết luận thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, phòng chống tham nhũng và thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện

Kết luận thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, phòng chống tham nhũng và thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện

Xem tiếp

Lấy ý kiến nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xem tiếp

QĐ: 10756/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

QĐ: 10756/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp

QĐ: 2255/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

QĐ: 2255/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Xem tiếp

QĐ: 1365/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện quý 1 năm 2021

QĐ: 1365/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện quý 1 năm 2021

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​