Phòng chống tham nhũng

Lấy ý kiến nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xem tiếp

QĐ: 10756/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

QĐ: 10756/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp

QĐ: 2255/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

QĐ: 2255/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Xem tiếp

QĐ: 1365/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện quý 1 năm 2021

QĐ: 1365/QĐ-UBND về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện quý 1 năm 2021

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

Xem tiếp

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị

10732/QĐ-UBND: Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị

Xem tiếp

QĐ: Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

QĐ: Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Xem tiếp

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Xuân Lộc năm 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Xuân Lộc năm 2020

Xem tiếp

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​