Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, mua sắm tài sản

QĐ: Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 năm 2021

QĐ: Công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 năm 2021

Xem tiếp

QĐ: Công bố công khai thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2019

QĐ: Công bố công khai thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2019

Xem tiếp

Công bố công khai số liệu kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản và phân bổ vốn đầu tư năm 2021

Công bố công khai số liệu kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản và phân bổ vốn đầu tư năm 2021

Xem tiếp

QĐ: Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nhà Văn hóa dân tộc Chơ Ro, xã Xuân Trường

QĐ: Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nhà Văn hóa dân tộc Chơ Ro, xã Xuân Trường

Xem tiếp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​