Chuyển đổi số

/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/image004sfhgdt.jpg

Sở Tư pháp kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch só 49/KH-STP ngày 27/5/2022 về kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ TTTT phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Xem tiếp

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân lộc

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Xuân lộc

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp

25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06

25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06

Xem tiếp

Sự cần thiết của đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Xem tiếp

Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Xuân Lộc.​

Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Xuân Lộc.​

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/9d0e3c47c7b51d8dcds.jpg

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã

Xem tiếp

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/279881864_734167921259331_820062237391926164_n.jpg

Xuân Lộc Hội nghị về chuyển đổi số

Chiều ngày 10/5, UBND huyện Xuân Lộc làm việc với các ngành, Viettel Đồng Nai về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Hoàng Ngọc- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thị Cát Tiên- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành của huyện.

Xem tiếp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​