Chuyển đổi số

/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-05_1280x1280-800-resize.jpg

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2

Xem tiếp

Tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy nhanh công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD và định danh điện tử phục vụ đề án 06/CP chuyển đổi số

Tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy nhanh công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD và định danh điện tử phục vụ đề án 06/CP chuyển đổi số

Xem tiếp

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai ngày 10.10

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ''Ngày Chuyển đổi số quốc gia''. Bên cạnh đó ngày 24/8/2022 UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về Ban hành ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai cũng lấy ngày 10/10 hàng năm là “ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai”.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/Logo_1010%20(1).jpg

Ngày 10-10 là ngày chuyển đổi số của Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm làm Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/39fb25c9dd8234dc6d93.jpg

Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia

Xem tiếp

Triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/7/2022 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Xem tiếp

Triển khai Quyết định số 1506/QĐ-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Triển khai Quyết định số 1506/QĐ-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem tiếp

KẾ HOẠCH: Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục Trung tâm Y tế, các cơ sở y tế, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

KẾ HOẠCH: Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục Trung tâm Y tế, các cơ sở y tế, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Xem tiếp

KẾ HOẠCH: Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện năm 2022

KẾ HOẠCH: Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện năm 2022

Xem tiếp

KẾ HOẠCH: Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2022 - 2025

KẾ HOẠCH: Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2022 - 2025

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​