Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Đại hội MTTQVN xã Xuân Hưng

​Trong 2 ngày 6 và 7/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây là đơn vị được MTTQ Việt Nam Huyện Xuân Lộc chọn làm đại hội điểm

Xem tiếp

Một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần thực hiện trong thời gian tới

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung

Xem tiếp

Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

​Đây là nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước nêu tại Thông tư 25/2018/TT-NHNNsửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xem tiếp

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

Xem tiếp

Quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Đây là một trong những nội dung chính của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Xem tiếp

Tư tưởng hồ chí minh về phương pháp nêu gương trước quần chúng của người cán bộ, đảng viên

Trong các bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh sử dụng từ “nêu gương”, “làm gương” với tần suất lớn. Chỉ riêng trong “Hồ Chí Minh: Toàn tập”, Người nhắc đến từ “nêu gương”, “làm gương” tới 240 lần.

Xem tiếp

Khởi nghĩa nam kỳ biểu tượng của ý chí quật cường dân tộc (23/11/1940-23/11/2018),

​Tháng 9-1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Ở Ðông Dương thực dân Pháp phát-xít hóa bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, chĩa mũi nhọn vào Ðảng Cộng sản.

Xem tiếp

Cơ sở ra đời của “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

Xem tiếp

Bác Hồ nói về giáo dục và đào tạo

​Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang"(1). "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"(2).

Xem tiếp

Quy định mới của Chính phủ về mức đóng bảo hiểm y tế

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​