Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1)

Thực hiện việc điều chỉnh biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp trường học thuộc UBND huyện năm 2019. Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (Đợt 1) UBND huyện Xuân Lộc Thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc 2019-2020 (Đợt 1) như sau

Xem tiếp

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

​Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Xem tiếp

Xuân Lộc khai mạc kỳ sát hạch tuyển dụng viên chức vị trí kế toán

Tại trường tiểu học Kim Đồng, Hội đồng xét tuyển viên chức Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức vị trí kế toán ngành giáo dục đào tạo năm 2019.

Xem tiếp

Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo NH 2018-2019

Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo NH 2018-2019

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2018-2019

Xem tiếp

Thông báo nhận Quyết định tuyển dung và phân công công tác của thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2017-2018

Ngày 09/01/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 55/Qđ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2017-2018.

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng 02 viên chức làm nhiệm vụ kỹ sư thủy lợi tại huyện Xuân Lộc.

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện Xuân Lộc thông báo tuyển dụng 02 viên chức làm nhiệm vụ kỹ sư thủy lợi như sau:

Xem tiếp

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

​02/TB-HĐTD Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​