Thông tin tuyển dụng

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Xem tiếp

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thu lệ phí kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2021-2022

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và thu lệ phí kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2021-2022

Xem tiếp

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Xem tiếp

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Xem tiếp

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đợt 1 năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đợt 1 năm 2020

Xem tiếp

Thông báo Nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm học 2020-2021

Thông báo Nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm học 2020-2021

Xem tiếp

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 2020-2021

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 2020-2021

Xem tiếp

Thông báo kéo dài thời gian nhận phiếu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2020-2021

Ngày 14/7/2020, UBND huyện Xuân Lộc ban hành thông báo số 909/TB-UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, trong đó thời gian nhận đăng ký dự tuyển viên chức từ 15/7/2020 đến hết ngày 20/8/2020

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​