Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo NH 2018-2019

Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo NH 2018-2019

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2018-2019

Xem tiếp

Thông báo nhận Quyết định tuyển dung và phân công công tác của thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Xem tiếp

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2017-2018

Ngày 09/01/2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 55/Qđ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2017-2018.

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng 02 viên chức làm nhiệm vụ kỹ sư thủy lợi tại huyện Xuân Lộc.

Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện Xuân Lộc thông báo tuyển dụng 02 viên chức làm nhiệm vụ kỹ sư thủy lợi như sau:

Xem tiếp

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, đợt 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

​02/TB-HĐTD Thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2017 (đợt 1)

Xem tiếp

Thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018

Hội đồng tuyển Dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Xuân Lộc thông báo Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018

Xem tiếp

Thông báo thời gian địa điểm danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã năm 2017

Xem tiếp

Thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện.

Thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​