Lấy ý kiến nhân dân

/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/bando1017.jpg

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/574.QHSDD_XuanLoc%20sua.jpg

Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tịch danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tịch danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Xem tiếp

Danh mục dự án, công trình bổ sung mới vào đều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện xuân lộc

Danh mục dự án, công trình bổ sung mới vào đều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện xuân lộc

Xem tiếp

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Xem tiếp

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Xem tiếp
574.QHSDD_XuanLoc%20sua.jpg

Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Xuân Lộc

Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
501.QH.%20SU%20DUNG%20DAT.jpg

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ CÓ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI THỊ TRẤN GIA RAY - HUYỆN XUÂN LỘC

.

Xem tiếp
500.3-SDD-Mode%202-1l.jpg

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ CÓ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ HAI BÊN TRỤC CHÍNH THỊ TRẤN GIA RAY

- Địa điểm : Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai - Quy mô : 298.567 m2 (29,86 ha) (không bao gồm diện tích giao thông trục chính) - Tỷ lệ lập quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Chủ đầu tư : UBND Huyện Xuân Lộc - Đơn vị lập hồ sơ : Trung tâm quy hoạch – Sở Xây dựng Đồng Nai

Xem tiếp
81.06-QH-KTRUC-CANHQUAN_dwg11.jpg

QUY HOẠCH CHI TIẾT SỬ DỤNG ĐẤT KHU THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TÁI ĐỊNH CƯ VÀ DÂN CƯ PHỤC VỤ KHU CÔNG NGHIỆP

Theo xu hướng phát triển chung, các khu công nghiệp tập trung đã và đang được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các địa phương. Quy hoạch chung khu công nghiệp Xuân Lộc – Đồng Nai với quy mô 94,68 ha đã được phê duyệt kéo theo các nhu cầu cấp thiết khác cần phải được đáp ứng để tạo nên sự phát triển đồng bộ cho khu vực. Trong đó, nhà ở và các dịch vụ phục vụ khu công nghiệp là những nhu cầu không thể thiếu được. Nhà ở phục vụ cho các đối tượng như: các cán bộ tăng cường từ nơi khác đến, tái định cư cho dân phải di dời để xây dựng khu công nghiệp (kể cả khu công nghiệp dự kiến phát triển với qui mô 300ha) và nhà ở cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Các dịch vụ công cộng như: thương mại, y tế, giáo dục, TDTT, … đáp ứng chủ yếu nhu cầu của những dân cư phục vụ khu công nghiệp và dân tái định cư.

Xem tiếp
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​