Lấy ý kiến nhân dân

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

812/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

811/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

809/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

815/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

810/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

814/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

​Lấy ý kiến thống nhật dự thảo báo cáo của UBND huyện về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh núi Chưa Chan

​Lấy ý kiến thống nhật dự thảo báo cáo của UBND huyện về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh núi Chưa Chan

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

813/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

1034/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

1035/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​