Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Khối Đảng

Sáng ngày 25/1, cơ quan Khối Đảng huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đồng chí Viên Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

f87564a50228cf769639.jpg

Cơ quan Khối Đảng có 06 cơ quan tham mưu đó là: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Văn phòng, Trung tâm Chính trị. Cơ quan Khối Đảng có 35/39 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Đảng.

3b0872c6144bd915805a.jpg
e2c03a5f37d7fa89a3c6.jpg

Năm 2021, cán bộ công chức, người lao động cơ quan Khối Đảng, đoàn thể luôn có lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, đổi mới cách thức làm việc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ chú trọng, quan tâm chỉ đạo; chủ động nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Đời sống, các chế độ của cán bộ công chức, người lao động được quan tâm. Kết quả phân loại cán bộ, công chức, có 100% đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 12 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 07/35 đảng viên xếp loại HTXSNV.

7aa89f5d3fddf283abcc.jpg
e50159d13f5cf202ab4d.jpg

Năm 2022, cơ quan khối Đảng tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phát huy ý thức tự giác thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan và quy chuẩn đạo đức của cơ quan Khối Đảng. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát để nắm tình hình và kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục những thiếu sót; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt hơn phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của cơ quan Khối Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công; đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022”.
72571a9a7c17b149e806.jpg
863924f2427f8f21d66e.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Viên Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả của cơ quan khối Đảng đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị: Năm 2022, các cơ quan và cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan Khối Đảng phát huy những kết quả đạt được,tiếp tục đổi mới  sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác, tham mưu kịp thời cho cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​