Triển khai Thực hiện Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

​Triển khai Thực hiện Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về công bố TTHC được bổ sung, sửa đổi, thay thế; TTHC, quy trình điện tử bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2_2021_QD_5224.signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​