Giám sát xây dựng nông thôn mới tại Xuân Lộc

Ngày 23-3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Huỳnh Việt Cường, Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2021 trên địa bàn H.Xuân Lộc.
20220323_091326.jpg

Theo báo cáo, giai đoạn 2010-2021, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện Xuân Lộc tăng từ 4-5%/năm. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 10/14 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, H.Xuân Lộc gặp một số khó khăn như: một số tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đang thực hiện thí điểm còn khó áp dụng, không có hướng dẫn thực hiện khiến địa phương lúng túng trong triển khai; chưa có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân tham gia xây dựng vườn kiểu mẫu; một số địa phương gặp khó khăn về nguồn nước tưới sản xuất vào mùa khô ảnh hưởng thực hiện mảng xanh tại một số tuyến đường kiểu mẫu…

Sequence 01.Still103.jpg

Tại buổi giám sát, huyện Xuân Lộc kiến nghị cần được quan tâm đầu tư về hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt; có chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí Nhà nước trong công tác duy tu, sữa chữa các tuyến đường đã xuống cấp; hỗ trợ đầu tư tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia...

Sequence 01.Still102.jpg

Trưởng đoàn giám sát, ông Huỳnh Việt Cường, Phó trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh, ý nghĩa thực sự của chương trình xây dựng nông thôn mới là làm sao nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn. Theo đó, các địa phương cần tập trung thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ là duy trì thành quả đã đạt được vừa tiếp tục mục tiêu nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra đến năm 2025, lãnh đạo các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện tại các cơ sở.

Sequence 01.Still101.jpg

Trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chương trình; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức xây dựng nông thôn mới, nhất là góp phần hạn chế tiêu cực trong sử dụng vốn đầu tư. Đồng chí cho rằng: Các sở, ngành cuae tỉnh, thời gian tới cần quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2025.

                                                                            Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​