​Lấy ý kiến thống nhật dự thảo báo cáo của UBND huyện về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh núi Chưa Chan

​Lấy ý kiến thống nhật dự thảo báo cáo của UBND huyện về việc điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh núi Chưa Chan

Đính kèm: 2276_ub_kt 24_3_22 lay y kien.pdf

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​