Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040

​809/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2040


Đính kèm: 809_qd_ub 17_3_22 lang minh.pdf

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​