Xuân Lộc tỷ lệ thi hành án đạt thấp

Sáng 27/4, Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.

IMG_8221.JPG

Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc, qua 6 tháng đầu năm,  đơn vị đã thụ lí 1.633 vụ việc với tổng số tiền phải thi hành gần 170 tỷ đồng. Trong đó có đến 1.157 vụ việc chuyển từ những năm trước sang với số tiền phải thi hành hơn 159,5 tỉ đồng. Qua công tác xác minh điều kiện thi hành án, đơn vị đã phân loại cụ thể gồm: 1.258 vụ- việc có điều kiện thi hành/số tiền khoảng 93,3 tỷ đồng; Số vụ-việc chưa có điều kiện thi hành là 339 vụ-việc/số tiền hơn 46 tỉ đồng. Số vụ việc còn lại đang đình chỉ, tạm đình chỉ, hoãn hoặc ủy thác thi hành án với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Cũng theo báo cáo, qua 6 tháng thực hiện nhiện vụ năm 2022, Chi Cục thi Hành án Xuân Lộc đã thi hành án xong 473 vụ-việc với số tiền trên 18,5 tỉ đồng, đạt chưa đầy 29% tổng số vụ-việc đơn vị thụ lí giải quyết. cũng theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thi hành án Xuân Lộc đã thực hiện cưỡng chế 7 vụ-việc với số tiền gần 4,3 tỉ đồng. Đơn vị cũng đang làm thủ tục thực hiện cưỡng chế 22 vụ-việc chế sau khi đã xác định rõ đương sự có tài sản để thi hành án. 

IMG_8274.JPG

Qua công tác trao đổi, trình bày, tiếp cận hồ sơ Đoàn giám sát nhận thấy, công tác đeo bám, xử lí hồ sơ của đơn vị có lúc, có nơi chưa thực sự sâu sát, tròn trách nhiệm dẫn đến nhiều vụ-việc thu lí đã lâu năm nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm; Có những trường hợp đương sự đã có điều kiện thi hành án nhưng đơn vị lại chưa nắm rõ hoặc chưa có biện pháp chế tài; Một số trường hợp đương sự đã có giấy khai tử nhưng đơn vị vẫn chưa cập nhật thông tin; Nhiều vụ-việc có khối lượng tài sản nhỏ chưa được quan tâm đúng mức; Công tác phối hợp giữa đơn vị thi hành án các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nơi có đương sự sinh sống chưa chặt chẽ, dẫn đến việc nắm bắt thông tin, hỗ trợ thi hành án gặp nhiều khó khăn, chậm trễ,…

Hải Đình    

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​