Thông báo kết luận của Đồng chí Huỳnh Thị lành - Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh VOVID-19 04 tháng đầu năm 2022

Thông báo kết luận của Đồng chí Huỳnh Thị lành - Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh VOVID-19 04 tháng đầu năm 2022

Đính kèm: 199_tb_ub_09_5 CCHC.signed.pdf

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​