Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2022

 

Ngày 05/5, tại Trung đoàn Đồng Nai (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 (lớp 3) năm 2022 cho 251 học viên là trưởng, phó các phòng, ban thuộc một số sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

 khai mạc có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh.

280121033_736816997676104_4202353763123277169_n.jpg

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được truyền đạt 16 chuyên đề về: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược QP-AN; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Một số kiến thức về Luật QP-AN quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật biên giới quốc gia và Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nội dung phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Bắn súng K54 bài 1…


280103575_736817244342746_3929819499885003196_n.jpg

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng những kiến thức quân sự cần thiết cán bộ trưởng, phó phòng thuộc một số sở, ban, ngành vận dụng tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền về lĩnh vực được phân công phụ trách gắn với nhiệm vụ QP-AN trong tổ chức, triển khai thực hiện, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới/.

 

                                                                                    Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​