Công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Về việc công bố thủ tục hành chínhvà quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏlĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa ngành Lao động - Thương binh và Xã hội​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​