Sở Tư pháp kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện

          Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch só 49/KH-STP ngày 27/5/2022 về kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

image004sfhgdt.jpg

Sáng ngày 09/6/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp do đồng chí Lê Xuân Quý - Phó Trưởng đoàn cùng đại diện Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Phòng hành chính và Bổ trợ tư pháp kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra nghe Phòng Tư pháp báo cáo tiến độ thực hiện dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 1 (2016-2019) và giai đoạn 2 (2007-2015), Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí 01 phòng làm việc và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho đơn vị thi công tiến hành Scanl quét nhập dữ liệu hộ tịch theo kế hoạch. Phòng Tư pháp huyện đã phân công 01 đồng chí lãnh đạo và 02 chuyên viên, ở UBND 15/15 xã, thị trấn cũng đã phân công 15/15 công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp hỗ trợ chuyên môn, giám sát, giải đáp những thắc mắc cho nhân viên của Công ty FSI trong suốt quá trình triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương. Quá trình thực hiện, công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch của UBND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với nhân viên Công ty FSI trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật để kiểm tra đối chiếu dữ liệu, phê duyệt thông tin hộ tịch hoàn chỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ của Dự án theo chỉ đạo của Sở Tư pháp.

Thực hiện Công văn số 90/STP-VP ngày 11/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử -  Giai đoạn 1 (Từ năm 2016 đến năm 2019), Phòng Tư pháp huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị thi công tiến hành rà soát sổ bộ, số hóa dữ liệu hộ tịch. Về kết quả: huyện toàn huyện đã đưa vào cơ sở dữ liệu hộ tịch được 51.152 hồ sơ, đồng thời đã chuyển được 51.152/51.152 hồ sơ sang các phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp (hotichdientu, khaisinhdientu), đạt tỉ lệ 100%. Trong đó đã phê duyệt chuyển trạng thái lưu chính thức được 31.837/51.152 hồ sơ, đạt tỉ lệ 62,24%, còn 19.315/51.152 hồ sơ đang ở trạng thái lưu nháp, chiếm tỉ lệ 37,76% (hiện nay công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND các xã, thị trấn đang tiếp tục kiểm tra, bổ sung thông tin và phê duyệt để lưu chính thức). Riêng năm 2019, toàn huyện có 8.618 hồ sơ hộ tịch được Công ty FSI số hóa nhưng không thể chuyển vào cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp do năm 2019,  số hồ sơ đã nhập phần mềm hộ tịch điện tử; số hồ sơ này sẽ được công chức Tư pháp – Hộ tịch tiến hành kiểm tra và xóa hồ sơ trùng theo hướng dẫn của Công ty FSI.

Tiếp tục thực hiện Văn bản số 110/STP-VP ngày 14/01/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp triển khai dự án “Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào cơ sở dự liệu hộ tịch giai đoạn 2”, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra bổ sung thông tin trong sổ bộ hộ tịch và cung cấp cho đơn vị thi công để thực hiện dự án đúng thời gian quy định. Về tiến độ, kết quả cụ thể như sau: Giai đoạn 2 (Từ năm 2007 đến năm 2015), toàn huyện đã thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch được 91.077 hồ sơ. Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 1433/STP-VP ngày 18/5/2022, Phòng Tư pháp huyện tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 4377/UBND-NC ngày 20/5/2022 chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, phê duyệt thông tin, dữ liệu hộ tịch đối với dự án số hóa hộ tịch; tính đến ngày 08/6/2022, công chức Tư pháp – Hộ tịch của UBND các xã, thị trấn đã rà soát chuyển vào cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp được 90.273/ 91.077 hồ sơ, đạt tỉ lệ 99,12%.

Triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo tinh thần Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện công chức hiện nay đang sử dụng các thiết bị máy móc chưa đồng bộ về độ phân giải; mạng Internet có tốc độ đường truyền chậm, thường xuyên bị treo dẫn đến khó khăn trong xử lý cơ sở dữ liệu hộ tịch; mặc khác một số công chức có trình độ ứng dụng công nghệ của có phần còn hạn chế…, với những khó khăn nêu trên, Phòng Tư pháp kiến nghị Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo giải pháp về cơ sở vật chất để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả; đồng thời quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch của Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nguyễn Hữu Minh

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​