Xuân Lộc dự hội nghị trực tuyến Triển khai 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng 17-6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ/TƯ ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
9801eb36de671d394476.jpg

Tại điểm cầu huyện Xuân Lộc, dự Hội nghị có các đồng chí Lê Kim Bằng- tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Xuân Lộc; Nguyễn Thị Cát Tiên- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực, lãnh đạo 2 ban Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng, phó các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Bí thư các chi đảng bộ cơ sở…               

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc Sở TT-TT đã báo cáo chuyên đề chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó giám đốc Sở TN-MT báo cáo chuyên đề định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

964c5f676a36a968f027.jpg

Theo 2 báo cáo chuyên đề, tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác chuyển đổi số; đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành công tác quản lý của nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Đến năm 2025, Đồng Nai nằm trong tốp 10 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số trong cả nước; ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ở một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục, GT-VT, logistics… góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, chỉ số cải cách hành chính.Bên cạnh đó, điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu tin cậy về địa chất, khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt mức trung hòa carbon.

Kết luận tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp của 2 Nghị quyết nói trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa hành động. Tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản…, những lợi ích, cơ hội do chuyển đổi số mang lại cho đời sống xã hội.

 

                                           Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​