Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Đề án 06 (lĩnh vực tư pháp), Phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, Đề án 06 (lĩnh vực tư pháp), Phát triển bảo hiểm y tế, công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 6 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đính kèm:350_tb_ub_30_6.signed.pdf

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​