Hội nghị tọa đàm những vấn đề có liên quan đến nghị định số 118/2021/nđ-cp ngày 23/12/2021 của chính phủ; khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 

Sáng ngày 22/7/2022, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức Hội nghị tọa đàm những vấn đề có liên quan đến nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ; khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, với sự tham gia hơn 60 cán bộ, công chức là Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính - Xây dựng cấp xã và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Lộc.

Hội nghị tọa đàm đã đi đến trao đổi, thống nhất, đề xuất hướng xử lý dựa trên việc áp dụng quy định pháp luật, tiếp thu những ý kiến trao đổi có sự thống nhất, làm sáng tỏ những khía cạnh có liên quan đến những nội dung được trao đổi từ đó giúp cho cán bộ, công chức đang thực hiện thực thi công vụ có được những hiểu biết sâu sắc và đúng đắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

295401809_136976635687080_4461028324548908387_n.jpg

Trong những năm vừa qua, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng. Tuy nhiên hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện còn xảy ra, có xu hướng ngày càng tăng theo chiều hướng diễn biến phức tạp. Từ đó phát sinh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xử lý vi phạm hành chính.

Nhằm tạo tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo cơ hội trao đổi pháp lý, kinh nghiệm thực hiện, chia sẻ những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện cho những cán bộ, công chức đang thực thi nhiệm vụ được giao giữa các cấp, các ngành và địa phương với nhau, đồng thời lan toả, kết nối với công tác thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính những nội dung mới, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, …

                                                                              Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​