Họp giao ban tháng 7/2022 kiểm tra, rà soát thông tin hộ tịch thực hiện Đề án 06 lĩnh vực tư pháp trên địa huyện Xuân Lộc

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch só 49/KH-STP ngày 27/5/2022 về kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Công văn số 2053/STP-VP ngày 08/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh về việc khẩn trương kiểm tra, phê duyệt thông tin, dữ liệu hộ tịch đối với dự án số hóa dữ liệu hộ tịch.

Ngày 22/7/2022, Phòng Tư pháp phối hợp với đơn vị thi công Công ty FSI tổ chức họp giao ban công tác tư pháp tháng 7/2022 với chủ đề: “rà soát tiến độ thực hiện đề án 06 trong lĩnh vực tư pháp trên địa huyện Xuân Lộc”.

Sau khi nghe Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn báo cáo về 03 nội dung như sau:

image008fhjtfrhtrf.jpg

- Kết quả tiến độ rà soát thực hiện Đề án 06, rà soát thông tin hộ tịch sau khi đơn vị thi công ty FSI hoàn thành việc nhập dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác trước khi phê duyệt, bổ sung thông tin gốc của người dân vào trang trắng trong sổ hộ, phần mềm dữ liệu hộ tịch lịch sử giai đoạn 1, 2 trong sổ đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, khai tử tại địa phương.

- Báo cáo kết quả chứng thực bản sao điện tử Quốc gia; dịch vụ công mức 3, 4 tỉnh Đồng Nai theo chỉ đạo của UBND huyện.

- Báo cáo tiến độ phê duyệt thông tin, dữ liệu hộ tịch đối với dự án số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử giai đoạn 1, 2.

- Tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thanh Thoảng – Trưởng phòng tư pháp trực tiếp kiểm tra, đối chiếu số liệu từng xã trên hệ thống dữ liệu hộ tịch, đối chiếu số liệu của Công ty FSI cung cấp, báo cáo với số liệu của UBND các xã báo cáo để làm rõ kết quả chốt số liệu cuối cùng.

image004thjtrfhjtrf.jpg
Đồng chí Huỳnh Thanh Thoảng – Trưởng Phòng tư pháp trực tiếp kiểm tra số liệu trên máy


+ Kết quả tiến độ rà soát thực hiện Đề án 06 của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến nay gần như đã hoàn thành theo tiến độ; đồng chí Huỳnh Thanh Thoảng chỉ đạo Công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn phối hợp với Công ty FSI tiếp tục kiểm tra, đối chiếu số liệu để tham mưu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương phê duyệt thông tin, dữ liệu hộ tịch đối với dự án số hóa dữ liệu hộ tịch trong tháng 7/2022.

Nguyễn Hữu Minh

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​