Quy định mới về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

Ngày 4-8, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được áp dụng khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,5 triệu đồng trở xuống.

Còn hộ có mức sống trung bình được xác định ở khu vực nông thôn hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/tháng. Khu vực thành thị trên 2,5 triệu đồng đến hơn 3,7 triệu đồng/tháng.

Quy định này bắt đầu được thi hành kể từ ngày 10- 8-2022.

Kiều Hợi – Văn phòng HĐND và UBND huyện ​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​