Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Xuân lộc

Đính kèm: 381_tb_ub_20_7.pdf

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​