Triển khai thực hiện Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

 

​Ngày 08/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT về Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (Phiên bản 1⋅0). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5897/UBND-KGVX ngày 10/6/2022 về việc  thực hiện Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đến Quý cơ quan, đơn vị Quyết định nêu trên để biết và thực hiện. 

Đính kèm: 1051_BO TTTT.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​