Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Để quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo Thông tư 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hồ sơ đăng ký mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin, cụ thể như sau:

1. Đối với hồ sơ cá nhân đăng ký mới: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 01 và 02 tại Thông tư 185/2019/TT-BQP.

2. Đối với hồ sơ tổ chức đăng ký mới: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 03 và 04 tại tại Thông tư 185/2019/TT-BQP.

3. Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thông tin: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 07 và 08 tại tại Thông tư 185/2019/TT-BQP.

4. Đối với hồ sơ đề nghị thu hồi: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 09 và 10 tại tại Thông tư 185/2019/TT-BQP.

5. Đối với hồ sơ đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 11 và 12 tại Thông tư 185/2019/TT-BQP.

6. Đối với hồ sơ đề nghị thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 15 tại tại Thông tư 185/2019/TT-BQP.

Đính kèm: HUONG DAN THUC HIEN TT185.Signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​