Quy định mới về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025; có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.


image002xfbfdfd.jpg
(Ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày 01/8/2022, nhiều đối tượng trong tỉnh Đồng Nai được nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT từ 20-100%.

Cụ thể, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng:

- Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú/tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ;

- Người từ đủ 70 tuổi đến 79 tuổi có nơi thường trú/tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng chưa tham gia lại BHYT cho đến khi tìm được việc làm mới và tham gia BHXH bắt buộc hoặc hưởng trợ cấp BHXH một lần;

- Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh trong thời gian 02 năm từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo. Đối với người thuộc hộ gia đình có quyết định công nhận thoát nghèo sau ngày 01/01/2024 được hỗ trợ đóng BHYT đến hết ngày 31/12/2025.

Ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Chính phủ, các đối tượng được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

- Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

- Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục có trụ sở đặt tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (huyện Xuân Lộc có  02 xã khu vực I là Lang Minh, Xuân Phú); người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của tỉnh.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Kinh phí hỗ trợ BHYT từ nguồn ngân sách địa phương được bố trí hằng năm theo phân cấp ngân sách được giao.

UBND huyện đã giao Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.

Hoàng Quang Hải (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​