Giám sát công tác xây dựng nông thôn mới ở Xuân Bắc

Sáng ngày 9/9, Ban kinh tế - HĐND huyện Xuân Lộc đã có buổi giám sát về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Xuân Bắc.

20220909_094033.jpg

Theo báo cáo, đến nay Xuân Bắc đã xây dựng hoàn thành 100% với 19/19 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu đạt theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Để giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo Xuân Bắc xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, trong đó vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ, việc thực hiện các tiêu chí được chính cộng đồng người dân ở tổ, ấp bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện. Vì vậy mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ nhằm khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, phục vụ xây dựng nông thôn mới; làm cho người dân an tâm, tin tưởng, trở nên tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn phát triển.

00453.01_21_54_23.Still004.jpg

Các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác xây dựng nông thôn mới của xã đồng thời cho rằng: Việc xây dựng nông thôn mới ở Xuân Bắc phải có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh được giữ vững, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh. Nông thôn mới là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, phát triển hài hòa giữa các vùng kinh tế, nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

                                                                            Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​