Hướng dẫn xác định tiêu chí 4 và 7 của Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã

Thực hiện Công văn số 244/PNV ngày 08/8/2022 của Phòng Nội vụ về việc hướng dẫn xác định tiêu chí 4 và 7 của Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã, cụ thể như sau:

4

Thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính     

2

Hướng dẫn

 

4.1

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền

1

 

 

 

Hoàn thành 100% kế hoạch

1

Có kế hoạch, báo cáo kèm theo (1đ).

Ví dụ: Kế hoạch đặt ra 5 mục tiêu, đơn vị hoàn thành 5 mục tiêu đó.

 

 

Hoàn thành 90% -100% kế hoạch thì điểm đánh giá được tính theo số mục tiêu đã hoàn thành/ số mục tiêu đề ra của kế hoạch x 1điểm

 

Ví dụ: Kế hoạch đặt ra 5 mục tiêu, đơn vị hoàn thành 4 mục tiêu.

4/5*1= 0,8 điểm

 

 

Hoàn thành dưới 90%

0

 

 

4.2

Mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC

1

 

 

 

Tuyên truyền thông qua các phương tiện trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin

0,5

Chứng minh các hình thức tuyên truyền trực tuyến như: bảng thông tin điện tử, màn hình điện tử (0,25đ); ứng dụng CNTT như: website, trang mạng xã hội (0,25đ), có báo cáo và tài liệu kiểm chứng kèm theo

 

 

Tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức truyền thống (hội nghị, tờ xếp, ….)

0,5

Chứng minh các hình thức tuyên truyền, có báo cáo và tài liệu kiểm chứng kèm theo (1đ)

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​