KẾ HOẠCH: Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 13/9/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch về triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung: 

Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) thông qua việc áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệpgóp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025

-Đến năm 2025:100% doanh nghiệp trên địa bàn huyện có nhu cầu chuyển đổi số được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; được kết nối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số.

- Tối thiểu 100doanh nghiệp SMEs/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

-Phấn đấu đến năm 2025:20% doanh nghiệp thuộc huyện và trên 10% doanh nghiệp SMEs trên địa bàn huyện hoàn thành chuyển dịch lên nền tảng số.

Đối tượng áp dụng

-Các doanh nghiệptrên địa bàn huyện, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi sốđể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

-Các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

Hoạt động tuyên truyền, truyền thông

Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng vềcác hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và kế hoạch này đến cộng đng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện thông qua các tài liệu, ấn phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của huyện, các trang thông tin điện tử, các hội thảo, hội nghị có nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi số và các hình thức khác.

Phối hợp với các tổ chức, chuyên gia, hiệp hội ngành nghề triển khai tổ chức cáchội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SMEs theo ngành, lĩnhvực, địa phương.

Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi số,tập huấn khai thác ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số trong các hội thảo, đàotạo, diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn, định hướng về chuyển đổi số chocác dự án khởi nghiệp, ưu tiên hỗ trợ các dự án khởi nghiệpcông nghệ số.

Tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại hoặc sai sự thật về các nội dung của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vnhttp://smedx.mic.gov.vn.

Hỗ trợ các doanh nghiệpSMEs trên địa bàn huyện triển khai chuyển đổi số

Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệpSMEsvề chuyển đổi số.

Tham dự các buổi tập huấn, các buổi tổ chức, hợp tác với các chuyên gia về chuyển đổi số nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho các doanh nghiệp SMEs.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, xử lý thủ tục hành chính. Đẩy mạnh các hoạt động tương tác giữa người dân với doanh nghiệp qua mạng, cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, ứng dụng trên điện thoại di động...và xem đây như các kênh giao tiếp chính thức của huyện.

Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành/lĩnh vực. Các doanh nghiệp SMEs phù hợp sẽ được hỗ trợ tham gia Chương trình OCOP hoặc Gian hàng Việt của Bộ Công Thương.

Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số tham gia Chương trình để chuyển đổi số.

Khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu

Đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp SMEs điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ hàng năm theo Đề án “Xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số” ( theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông. Doanh nghiệp tự đánh giá (trên trang dbi.gov.vn), gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá thẩm định, đề xuất vinh danh và công bố rộng rãi trên các phương tiện thôngtin đại chúng. Thực hiện truyền thông về mô hình chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm, lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đính kèm KH: 190_kh_ub_13_9 ho tro doanh nghiep vua va nho 2022 den 2025.pdf

Phòng VH

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​