KẾ HOẠCH: Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày 13/9/2022, UBND huyện Xuân Lộc ban hành kế hoạch Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện năm 2022​.

Mục tiêu:

 - Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 50% đối với huyện và 30% tại cấp xã.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu:

+ Cấp huyện: mức độ 3, mức độ4: 20%.

+ Cấp xã: mức độ 3, mức độ 4: 5%.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử huyện.

Nhiệm vụ thực hiện:

- Xây dựng chuyên mục, đăng tin, bài, videoclip, thông tin dưới dạng đồ họa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng để đăng tải, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nền tảng công nghệ số trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo,...

- Tuyên truyền qua các pa-nô, băng-rôn, màn hình điện tử, dịch vụ SMS...trong thực hiện tuyên tuyền về hiệu quả, tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Đề xuất cấp thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trong đó chú trọng các giải pháp truyền thông, hướng dẫn, giảm thời gian giải quyết, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành chính sách giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến...,tập trung các nhóm thủ tục như cấp phép xây dựng, đăng ký khai sinh...

- Thường xuyên tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đính kèm KH: 191_kh_ub_13_9 thuc day doanh nghiep sd DVC TT.pdf


​Phòng VH

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​