KẾ HOẠCH: Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục Trung tâm Y tế, các cơ sở y tế, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 192/KH-UBND: KẾ HOẠCH Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục Trung tâm Y tế, các cơ sở y tế, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​