Triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/7/2022 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo đó, sửa đổi một số nội dung liên quan đến nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng như sau:

 - Bãi bỏ "Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (bản sao)" trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu.

 - Đối với việc nộp hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu thông qua hình thức trực tuyến:

 Thực hiện tại Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia”.

 (Hiện hành, đối với hình thức nộp trực tuyến, Cục An toàn thông tin triển khai theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 - Bổ sung quy định: Cho phép doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu bản điện tử trên Cổng dịch vụ công. 

(Hiện hành, doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc thông qua dịch vụ bưu chính).

 - Rút ngắn thời gian thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc.

 Thông tư 10/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022./.

Đính kèm:​TT13 danh muc san pham ATTT nhap khau theo giay phep.pdf

 TT10 sua doi bo sung TT13_danh muc san pham ATTT nhap khau theo giay phep (1).pdf


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​