Ngày 10-10 là ngày chuyển đổi số của Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm làm Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
Logo_1010 (1).jpg

Trong quyết định nêu rõ, ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh Đồng Nai và Đất nước. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công trong thực hiện chuyển đổi số...

Đính kèm: 2-2022-QD-2213 ngay chuyen doi so.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​