QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ VÀ DÂN CƯ CÓ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI THỊ TRẤN GIA RAY - HUYỆN XUÂN LỘC

.

​           QH. SU DUNG DAT.jpg

          01. Sự cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết

Với quy hoạch chung khu công nghiệp Xuân Lộc có quy mô 94,68ha đã được phê duyệt, các nhu cầu cấp thiết khác cần phải được đáp ứng để tạo ra sự phát triển đồng bộ cho khu vực. Đó là những nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp. Nhà ở cho các cán bộ tăng cường từ nơi khác đến, nhà ở tái định cư cho dân phải di dời để xây dựng khu công nghiệp và nhà ở cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Khu thương mại dịch vụ còn có chức năng đổi hạ tầng để thu hút đầu tư vào khu vực.

02. Mục tiêu quy hoạch

Quy hoạch khu thương mại dịch vụ, khu dân cư, khu tái định cư & khu nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai có các mụch đích như:

- Là bước tiếp theo, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị theo đúng mục tiêu quy hoạch chung của huyện Xuân Lộc và tỉnh Đồng Nai.

- Làm cơ sở cho việc quản lý, hướng dẫn xây dựng đáp ứng nhu cầu chỉnh trang và phát triển đô thị, từng bước xây dựng khu công nghiệp Xuân Lộc phát triển vững mạnh theo kịp tốc độ phát triển đi lên của cả nước.

- Góp phần thực thi chương trình phát triển nhà ở, tăng quỹ nhà ở cho tỉnh, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động, tạo sự an cư lạc nghiệp cho CBCNV.

03. Cơ sở nghiên cứu và điều chỉnh quy hoạch :

   1. Quyết định số 2002/QĐ.CT.UBT.ngày 28/05/ 2003 về việc: Giới thiệu địa điểm cho UBND Huyện Xuân Lộc lập dự án đầu tư Quy hoạch Khu TM-DV và tái định cư tại thị trấn Gia Rai- Xuân Lộc Đồng Nai của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

   2. Căn cứ vào Quyết định số 3949/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ: “Quy Hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội  huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”           

   3. Căn cứ vào Quyết định số 1086/QĐ.CT-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Thương mại – Dịch vụ, dân cư và tái định cư thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

   4. Bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 do Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp – Bộ Xây Dựng hoàn thành tháng 01 năm 2004.​

Nội dung Quy hoạch chi tiết: Quy hoach Khu Thuong Mai.docQuy hoach Khu Thuong Mai.doc

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​