Xuân Lộc thực hiện có hiệu quả mô hình "Tủ sách Bác Hồ"

 

Một trong những điểm nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 03 ở huyện Xuân Lộc là công tác tuyên truyền, cổ động được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức: qua tuyên truyền miệng, qua đĩa DVD, qua các hội thi tìm hiểu, thi kể chuyện về điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời tuyên truyền lồng ghép với các kỳ sinh hoạt  Đảng, đoàn thể và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Nhờ đó, trong 5 năm qua, việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh trên địa bàn huyện được gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước đã có những tác động tích cực đến hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức hành động của cán bộ Đảng viên và nhân dân. Qua đó, các chi Đảng bộ cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện 125 mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình chào cờ và sinh hoạt mẩu chuyện Bác Hồ vào sáng thứ Hai hàng tuần, Mô hình “Tủ sách Bác Hồ”, mô hình cải cách thủ tục hành chính, Mô hình phụng dưỡng gia đình chính sách, Mô hình về khuyến học, khuyến tài. Các mô hình “làm theo” chủ yếu hướng vào “chăm lo gia đình chính sách, chung tay vì người nghèo”, “mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “cải cách thủ tục hành chính”, thực hiện các nhiệm vụ chính trị- xã hội, hướng vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới... nhiều mô hình lan tỏa sâu rộng, thu hút sự hướng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  Điển hình như mô hình “tủ sách Bác Hồ” được các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì việc quản lý, khai thác sách phục vụ cho công tác tuyên truyền, mô hình “Tủ sách Bác Hồ” đã được triển khai thực hiện và ngày càng phát huy hiệu quả.

Tủ sách Bác Hồ nhằm mục đích tạo cho người đọc hứng thú học tập, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng gian khổ và phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của Bác. Từ đó giáo dục lòng kính yêu, biết ơn Bác Hồ và ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ra sức phấn đấu làm theo lời Bác dạy, bằng những việc làm và những hành động thiết thực của bản thân và của các tập thể, đơn vị. Đến nay,  mô hình “Tủ sách Bác Hồ” ở huyện Xuân Lộc đã gặt hái được những thành công nhất định. Trong 5 năm qua đã phục vụ cho gần 100 ngàn lượt người đọc và nghiên cứu. Từ việc tham gia đọc tư liệu về Bác tại phòng đọc tủ sách Bác Hồ, sau giờ chào cờ đầu tuần, người đọc sẽ kể những câu chuyện về Bác, trước Cờ Tổ Quốc, góp phần khơi dậy lòng yêu nước của bản thân. Mô hình “Tủ sách Bác Hồ”  của huyện Xuân Lộc là một trong những cách làm hiệu quả của nhà trường trong việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị   đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ở huyện Xuân Lộc quan tâm chú trọng và trở thành một hoạt động thường xuyên.

Hiện nay,  toàn huyện có 208 tủ sách  (trong đó có 52 Tủ sách Bác Hồ của các tổ chức cơ sở đảng, 156 tủ sách tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) với gần 15 ngàn đầu sách. Mô hình “Tủ sách Bác Hồ” đã có sức lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn huyện và đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện.

 

Ngân Hà

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​