Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017

​Ngày 22 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12539/KH-UBND về việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.
Kế hoạch tập trung đào tạo vào hai nội dung, lĩnh vực chính là: Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp.
Trong đó, nội dung Khởi sự doanh nghiệp, trọng tâm đào tạo về hệ thống pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tổng quan về nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp… Dự kiến tổ chức 01 lớp, với thời gian là 03 ngày, trong đó khoảng 1/3 thời gian để giải đáp thắc mắc và thảo luận tại buổi tập huấn.
Đào tạo quản trị doanh nghiệp, sẽ bao gồm các lớp đào tạo ngắn hạn, với một số nội dung về quản trị: chiến lược, nhân sự, marketing, dự án đầu tư, sản xuất, tài chính; đàm phán và ký kết hợp đồng; kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp; lập dự án, phương án sản xuất kinh doanh; thương hiệu doanh nghiệp ; kỹ năng làm việc nhóm… Dự kiến tổ chức 04 lớp, với thời gian là 05 ngày/lớp, trong đó khoảng 1/3 thời gian để giải đáp thắc mắc và thảo luận.
Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc xã hội hóa, các DNNVV, các học viên đóng góp 50% kinh phí và ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 50% kinh phí. Dự kiến trong năm 2017 tổ chức 02 tháng 1 lần, bắt đầu mở lớp từ tháng 3/2017, địa điểm: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch, chịu trách nhiệm ký hợp đồng, thanh quyết toán kinh phí các khóa đào tạo, phối hợp Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí để thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nội dung kế hoạch đề ra.
 
                                              Hà Ngọc Ninh

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​