Các mô hình sản xuất hiệu quả tiêu biểu của huyện Xuân Lộc

​Trong thời gian qua, rất nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã đóng góp công sức vào sự lớn mạnh, bền vững của huyện Xuân Lộc, thông qua những mô hình sản xuất chứa đựng cả tâm huyết, tài sản của mình.
Huyện Xuân Lộc trân trọng sự đóng góp đó và mong muốn ngày được lan tỏa, nhân rộng đến những hộ dân khác. Những mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như:
1. Mô hình trồng 02 vụ Bắp + 01 vụ Lúa hoặc 01 vụ Bắp + 2 vụ Lúa:
Toàn huyện có 956 mô hình với 659 ha, năng suất bắp 11 tấn/ha/vụ, lúa 5 - 5,5 tấn/ha; doanh thu 120 - 150 triệu đồng/ha/năm. Điển hình có mô hình của HTX SXTMDV Xuân Tiến, xã Xuân Phú.
                      
 a1.jpg
 
2. Mô hình trồng rau:
Diện tích rau toàn huyện cao nhất ở vụ Đông Xuân khoảng 1.500 ha. Trong đó: mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới với diện tích 48 ha, với năng suất 250 - 270 tạ/ha, doanh thu 400 - 500 triệu đồng/ha/năm tại hộ ông Nguyễn Văn Thành, ấp 5 xã Xuân Tâm và hộ ông Đỗ Văn Xuân, ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp. Mô hình trồng rau sạch theo ứng dụng kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP tại Công ty TNHH Trang trại Việt, xã Xuân Trường.
 
 a2.jpg

3. Mô hình trồng cây hồ tiêu:
Diện tích hồ tiêu toàn huyện là 3.443 ha. Hiện có 956 mô hình sản xuất đạt hiệu quả, với diện tích 695,2 ha, năng suất đạt 33 tạ/ha, doanh thu đạt từ 380 - 420 triệu đồng/ha, cao hơn trước 80 - 120 triệu đồng, nhờ nông dân đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật tưới tiết kiệm và bón phân qua đường ống, nên chi phí về lao động giảm và hiệu quả kinh tế cao hơn.
                             
 a3.jpg

4.Mô hình trồng xoài:
Diện tích xoài toàn huyện 2.019 ha. Có 126 hộ sản xuất đạt hiệu quả cao, với diện tích 521 ha, chủ yếu là các giống xoài Thái, Đài Loan, Cát Chu, xoài Bưởi. Năng suất 250 - 300 tạ/ha đối với xoài Bưởi, 180 - 250 tạ/ha đối với các giống xoài khác, doanh thu từ 300 - 400 triệu đồng/ha. Điển hình như mô hình của ông Nguyễn Duy Nhất, ấp Tân Hợp xã Xuân Thành, ông Ngô Văn Thanh, ấp Bàu Sình, xã Suối Cao.
                                 
a4.png 
 
5. Mô hình trồng Thanh long:
Diện tích Thanh long 377 ha. Trong đó, có 17 mô hình trồng thanh long đạt hiệu quả kinh tế cao, với diện tích 50,2 ha, năng suất đạt 270 tạ/ha, doanh thu đạt từ 500 - 800 triệu/ha/năm. Mô hình sản xuất thanh long hiệu quả điển hình như hộ ông Thái Văn Nam tại ấp 3, xã Xuân Hưng; ông Bùi Đình Anh, xã Xuân Phú.
 a5.jpg

6. Mô hình trồng Sầu riêng:
Diện tích sầu riêng 380 ha, trong đó có 32 mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, với diện tích 63 ha, năng suất 150 tạ/ha, doanh thu đạt từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm (cao hơn từ 100 - 150 triệu đồng so với mô hình trồng Sầu riêng khác). Một trong những hộ sản xuất sầu riêng hiệu quả là ông Nguyễn Văn Quỳnh, ấp Bảo Thị, xã Xuân Định.
a6.jpg
 
7. Mô hình trồng bưởi da xanh:
Diện tích Bưởi toàn huyện là 282 ha, trong đó, có 18 mô hình sản xuất bưởi đạt hiệu quả, với diện tích khoảng 36 ha, năng suất 150 tạ/ha, doanh thu đạt từ 600 - 800 triệu đồng/ha. Hộ điển hình như ông Trần Văn Cư ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa và ông Phan Thành Châu, ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp
                                
a7.png

8. Mô hình trồng Cam:
Diện tích toàn huyện là 140 ha, năng suất bình quân đạt 300 tạ/ha, giá bán 20.000 – 25.000 đồng, doanh thu đạt từ 600 - 750 triệu đồng/ha. Điển hình như ông Ngô Ngọc Dũng và ông Lê Lam, ấp Tân Bình 2, xã Lang Minh.
9 Mô hình trồng Quýt:
Diện tích toàn huyện là 175,5 ha, năng suất bình quân đạt 300 tạ/ha, giá bán 20.000 – 25.000 đồng, doanh thu đạt từ 600 - 750 triệu đồng/ha. Điển hình sản xuất hiệu quả như ông Hoàng Văn Đảm, ấp 3B, xã Xuân Bắc.
 
a8.jpg

 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​